Εταιρική διαφάνεια

Επωνυμία: TZANETIS GROUP I.K.E.

ΑΦΜ: 800918935

Αριθμός ΓΕΜΗ: 144917230000

Έδρα: Σκάλα Πρίνου της Νήσου Θάσου

Διεύθυνση: Σκάλα Πρίνου, 64010, Θάσος

Εταιρικό κεφάλαιο: 100.000€

Εταίρος 1: Κωνσταντίνος Τζανέτης του Φωτίου, κάτοικος Σκάλας Πρίνου

Στοιχεία ενεργητικού: 45.000€

Μετρητά: 25.000€

Σύνολο εισφοράς: 70.000€ 

Ποσοστό: 70%

Εταίρος 2: Ελευθέριος Τζανέτης του Φωτίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης

Μετρητά: 30.000€

Σύνολο εισφοράς: 30.000€

Ποσοστό: 30%

Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι και οι δύο ανωτέρω εταίροι.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018

Created by